Höganäs Brukshundklubb

Uppskjutet årsmöte!


Höganäs 1 februari 2021
Med hänsyn till rådande coronapandemi har SKK och SBK tagit fram särskilda instruktioner och regler för lokalklubbarnas årsmöte. Med hänvisning till dessa väljer därför Höganäs Brukshundklubb att ställa in årsmötet 2021. Årsmötet 2022 kommer därför att behandla verksamheten för både 2020 och 2021.
De val som skulle genomförts vid årsmötet 2021 sker också då.
Förutsättningarna för att skjuta upp årsmötet kräver att klubben haft ett årsmöte 2020 samt att den ekonomiska redovisningen och revisorernas berättelse är klar. Höganäs Brukshundklubb uppfyller dessa krav.
Kallelse till årsmötet 2022 kommer att ske senast 31 december 2021 och motioner till mötet ska vara styrelsen tillhanda senast 20 oktober 2021.
Med vänlig hälsning
Styrelsen
Höganäs Brukshundklubb

Huvudsponsor

En Av Våra Sponsorer

Elon150
Klicka på bilden för att se fler!

Vår hundägarutbildning

sker i samarbete med

Studiefrämjandet

Vår kontakt hos Studiefrämjandet