Skip to content

Träning

Välkommen att träna hos oss


Vett och ettikett på Höganäs Brukshundklubb:
  • Alla är välkomna!
  • Om kurs pågår på planen, ta alltid kontakt med instruktör först.
  • Planerna är till för flera ekipage samtidigt.
  • Visa hänsyn och respektera varandra.
  • Ingen rastning på planerna.
  • Plocka alltid upp efter din hund om olyckan är framme.
  • Plocka alltid undan hinder etc. efter dig.
  • Ha roligt tillsammans med din hund!

Träningsgrupp brukssök

En sökhund följer luftburen vittring för att hitta gömda människor i skogen. Hunden ska söka i ett område som är 50 meter djupt från en stig som är 50, 100, 200 eller 300 meter beroende på tävlingsklass.

Vi tränar en gång i veckan på marker som ligger 4 – 7 mil från Höganäs. Vädret är inget hinder förutom vid extrema fall.
Varje hund tar ca 15–30 minuter och resten av förmiddagen hjälper man till med träning av gruppens hundar.
För att träna sök behöver du träna regelbundet, vilket i stort sett betyder varje helg. Det tar hela förmiddagen mellan 8 – 13.00 (skogstid 8.45-ca 12.00). Målet med gruppen är att tävla officiellt men inget krav.

Kontaktperson: Katinka Lovén

E-post:

Träningsgrupp Bruksspår

En spårhund följer markbunden vittring. I bruksgrenen spår ska hunden ska följa ett personspår som är mellan 40 och 120 minuter gammalt. Längden på tävlingsspåren varierar mellan 300 m och upp till 1500 m.
Vi tränar en gång i veckan, oftast söndagar, på marker som ligger 4 – 5 mil från Höganäs.
Vi byter spår med varandra i grupper på två eller tre, därefter går vi med på alla spår i den grupp man tillhör denna dag. Vi avslutar med en gemensam fika och genomgång av dagens övningar. Vädret är inget hinder förutom vid extrema fall.
För att vara med förväntar vi oss att du har regelbunden närvaro, du ska vara beredd att avsätta tid mellan 8 – 13.00 (skogstid 8.45-ca 12.00) och engagera dig i alla hundars träning på alla nivåer. Målet med gruppen är att tävla officiellt men inget krav.
Antal deltagare i spårgruppen styrs utifrån deltagarnas erfarenhet samt tillgång på mark.

Kontaktperson: Susanne Palm

E-post:

IGP-Träningsgrupp

Höganäs IGP-GRUPP består av 10 deltagare, en figurant Michael Olsson och tränings- och licensansvarig Lena Hallkvist.

Då gruppen är tävlingsinriktad är målen enormt viktiga och träning sker i en seriös anda.

Gruppen arrangerar dessutom flera officiella prov under året och även ofta träningsläger.
Utbildning av figuranter och övriga funktionärer sker kontinuerligt.
Gruppen har ett ständigt utbyte med andra IGP-grupper runt om i landet.

Träning sker på lördagar/söndagar och tisdagar.

Torsdagsklubben

Målsättningen är att vi ska aktivera och träna våra hundar under kontrollerade former och
att vi ska ha roligt tillsammans med dem.

Vi samlas klockan 10 varje torsdag och ”jobbar” med våra hundar individuellt och i grupp under
en timme eller så länge vi och vår hund orkar. Oftast finns även rallylydnadsskyltar ute på appellplanen.

Vid 11-tiden är det dags för en stunds social samvaro, hundprat och andra frågor och funderingar.
Var och en tar med sig egen kaffekorg. Den/de som önskar kan fortsätta träna hund på appellplanen efteråt.
Vi disponerar appellplanen mellan kl. 10 och 12.

TORSDAGSKLUBBEN är avgiftsfri men du måste vara med i Höganäs BHK.

Christina Ekman Ljungström ansvarar för gruppen men vi hjälper alla till med de praktiska detaljerna.

Alla är välkomna att träna och bidra med egna erfarenheter från samvaro med sin hund(-ar).

Är du intresserad av att delta i TORSDAGSKLUBBENS träffar så hör gärna av dig till
Christina 0704–218201.