Skip to content

IPO-Träningsgrupp

Höganäs IPO-GRUPP består av 10 deltagare, en figurant Michael Olsson
och tränings- och licensansvarig Lena Hallkvist.
Gruppen har deltagare i allt fr IPO1 till IPO3 samt BSL
Då gruppen är tävlingsinriktad är målen enormt viktiga och träning sker i en seriös anda.
Gruppen arrangerar dessutom flera officiella prov under året och även ofta träningsläger.
Utbildning av figuranter och övriga funktionärer sker kontinuerligt.
Gruppen har ett ständigt utbyte med andra IPO-grupper runt om i landet.
Träning sker på lördagar/söndagar och tisdagar.

Nyhetsarkiv