Skip to content

Mentalbeskrivning Hund

RUK Mental – Rasutvecklingskommittén

Vi jobbar med hundarnas beteende, möjlighet att lära dig förstå din hund bättre genom att
läsa av beteendet, hur beteendet motsvarar rasens standard. Hur du och din hund kan
stärka er relation genom att förstå varandra bättre.
Ett verktyg för detta är MH (Mentalitetbeskrivning Hund). Att genomföra ett MH innebär att
hunden utsätts för olika moment; hantering, lek, passivitet, jakt, lek på avstånd,
överraskning, ljud, spöken, skott. Allt enligt ett standardiserat program utfört av utbildade
figuranter. En testledare hjälper er runt banan och säger vad som ska hända och hur
ägaren/föraren ska agera, en beskrivare är med och observerar hunden under hela banan.
Beskrivaren protokollför resultaten och berättar sedan för ägaren/föraren hur denne
upplevde hundens agerande i de olika situationerna.
MH måste genomgås om man vill tävla i bruksgrenarna.
Krav för att få delta på ett MH: Hunden ska vara renrasig, registrerad och minst ett år
gammal. Det finns ingen övre åldersgräns. Blandraser får delta om de är under utbildning till
räddningshund. Ägaren ska vara medlem i SBK eller i någon av SKK:s godkända
rasklubbar, eller likvärdig klubb utomlands.
Vårt mål är att genomföra minst 6 MH under året 2019; fyra på våren och två på hösten, fler
om uppfödare så önskar, då MH är ett avelsverktyg gällande nedärvda beteenden.
Datum för våra MH i Höganäs är: 6 april, 4 maj, 11 maj, 18 maj, 7 september, 12 oktober
Anmälan görs på www.sbktavling.se
RUK Mentals verksamhet: Hålla MH- banan och figuranter uppdaterade
Ha figurant träning
Informera om hundar och deras beteende via verksamheten på
klubben (samarbete med HUK)
Beteendekurser
Tycker du att det verkar kul med hundens beteende och vill engagera dig hör av dig!
Tilla Palmquist

Nyhetsarkiv