Skip to content

Tävlingsbarometern

 

Registrering av officiella tävlingsresultat till årets Lydnads, Bruks-och Rallylydnadshund 2022

 

Gäller för ekipage som tävlar för Höganäs Brukshundklubb.

 

OBS! Tillfälliga ändringar som gäller under 2021 och 2022 p.g.a Coronapandemin. 
Tävlingsresultat för 2021 och 2022 läggs samman för att utnämna Årets Lydnads, Bruks- och Rallylydnadshund 2022.

 

Inlämningsresultat ska ske enligt följande:

  • Resultat under 2021 ska vara inlämnade senast 31 december 2021.
  • Resultat under 2022 ska vara inlämnade senast två månader efter tävlingsdagen med undantag av tävlingar efter den 31 oktober som ska vara inlämnade senast den 31 december.
  • Inlämningen ska vara en kopia på domarprotokoll och läggas i facket på kontoret med namnet ”Tävlingsresultat”.
  • Resultaten redovisas löpande under året på ”plupp-tavlan”.
  • Diplom för uppflyttning delas ut på nästkommande medlemsmöte eller årsmöte.
  • Sammanställning av 2021-2022 års tävlingar görs i januari nästkommande år för prisutdelning på årsmötet 2023.
  • Statuter för respektive tävlingsgren finns uppsatta på klubben.

 

Om du inte har möjlighet att lämna in dina resultat på klubben inom två månader, kontakta Susanne Palm på tel. 0705-543935, mail

 

För tävlingskommittén Bella Nimark och Susanne Palm

 

 

Nyhetsarkiv