Skip to content

Välkomna till Höganäs Brukshundklubbs första prov i Specialsök, klass 1.

Domare: Thomas Hallkvist

Provledare: Thomas Hallkvist

Biträdande provledare: Lena Hallkvist

Antal platser: 12 st

Datum: 23 mars 2024 Start: kl 09.00

Anmälningsavgift: 450 kr

Anmälan: skickas på mail till

Ange: förarens namn, mailadress, mobilnummer, klubbtillhörighet och medlemsnummer samt hundens registrerade namn, födelsedatum, ras och registrerings-/licensnummer.

Krav för deltagande är medlemskap i SBK lokalklubb eller rasklubb.

Sista anmälningsdag: 2024-03-02. Bekräftelse på mottagen anmälan kommer med vändande mail, saknas det har anmälan inte kommit fram! Du kommer efter anmälningstidens utgång att få besked via mail om du erhållit en plats, hamnat som reserv eller blivit bortlottad.

Individuella starttider kommer att meddelas i PM efter utgången anmälningstid och erlagd tävlingsavgift.

Välkommen med din anmälan!

Höganäs Brukshundklubb

Nyhetsarkiv