Skip to content

Resultat 2010

Tävlingar Bruks och Lydnad 2010

Bruksprov
Akl spår
Söndag den 21 Mars 2010
Inställd


Bruksprov

Lkl Hkl Elit Sök
Söndag den 25 April 2010.
Resultat


Lydnadsprov

Lkl-lll, Elit
Lördag den 15 Maj 2010

Resultat

Rallylydnad

Alla klasser

Lördag den 22 Maj
Resultat


Bruksprov

IHP/IPO l-lll
Söndag den 13 Juni 2010


Bruksprov

Ekl Spår Dubblerad
Den 16 och 17 Oktober 2010
Resultat 20101016  Resultat 201017


Rallylydnad

Alla klasser
Lördag den 23 Oktober
Resultat


Lydnadsprov

Lkl-lll, Elit
Lördag den 11 December 2010

Nyhetsarkiv