Skip to content

Resultat 2012

Tävlingar Bruks och Lydnad 2012

Bruksprov
Akl spår
Söndag den 18 Mars 2012
Resultat

Bruksprov
Lkl Hkl Elit Sök
Söndag den 15 April 2012
Resultat Lägre Högre Elit

Rallylydnad

Alla klasser

Söndag den 21 April 2012
Resultat Nybörjare Fortsättning Avancerad Mästare

Bruksprov
BH, BSL I-III, IPO l-lll
Söndag den 10 Juni 20
12

Resultat

 

Lydnadsprov

Lkl-lll, Elit i samband med HH 2012
Lördag den 16 Juni 2012

Resultat

Rallylydnad

Alla klasser i samband med HH 2012

Söndag den 17 Juni 2012

Rallylydnad

Alla klasser

Söndag den 6 Oktober 2012
Resultat

Bruksprov
Ekl Spår Dubblerad
Den 13 och 14 Oktober 2012
Resultat

Lydnadsprov
Lkl-lll, Elit
Lördag den 15 December 2012
Resultat

Nyhetsarkiv